Vliv monoterapie a kombinační léčby hypertenze na variabilitu krevního tlaku

Číslo: 4 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Vysoká variabilita krevního tlaku (TK) hodnocená pomocí 24hodinového ambulantního monitorování TK (AMTK) je asociována se zvýšením celkové i kardiovaskulární (KV) mortality, četnosti KV příhod a poškozením cílových orgánů. Běžná měření 24hodinové distribuce poklesu TK zahrnují trough-to-peak ratio a smoothness index. Především smoothness index, udávající poměr mezi průměrným hodinovým poklesem TK a jeho směrodatnou odchylkou (SO) během 24 hodin, v sobě zahrnuje informace jak o průměrném poklesu TK, tak i o jeho distribuci během sledované periody v odpovědi na příslušnou terapii.

Komentář ke studii

MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky