Hromadná analýza dat prokázala příznivý profil bezpečnosti a snášenlivosti mirabegronu v léčbě hyperaktivního močového měchýře

Číslo: 4 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Urologie

Souhrn

Mirabegron nabízí účinnou a bezpečnou terapeutickou alternativu pro pacienty s hyperaktivním močovým měchýřem (OAB). Jeho dobrá snášenlivost může vést k lepší dlouhodobé compliance v porovnání s dosud používanými antimuskarinovými léky, což má významný vliv na výsledky léčby. Bezpečnost a snášenlivost mirabegronu, prvního zástupce třídy agonistů β3-adrenergních receptorů v léčbě OAB, potvrdila nedávno publikovaná hromadná analýza tří randomizovaných placebem kontrolovaných 12týdenních studií III. fáze spolu s výsledky roční randomizované studie bezpečnosti. Profil snášenlivosti mirabegronu v dávce 25 mg, 50 mg nebo 100 mg 1x denně byl srovnatelný s placebem. Sucho v ústech, které je nejproblematičtějším nežádoucím účinkem u antimuskarinových léků, bylo u mirabegronu průměrně pětkrát méně časté než u tolterodinu. Incidence nežádoucích příhod i frekvence vysazení léčby z důvodu nežádoucích příhod byly u mirabegronu nízké.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky