Zlepšení glykemické kontroly ve vztahu ke kardiovaskulárnímu riziku: studie CREDIT

Číslo: 4 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Již studie ACCORD a ADVANCE přinesly zprávy o tom, že dobrá kontrola glykemie u diabetiků 2. typu je ve střednědobém horizontu provázena nižším výskytem velkých kardiovaskulárních příhod (MACE). Studie CREDIT tyto závěry nejen potvrzuje, ale současně je třeba uvést, že jde svého druhu o první studii vycházející z podmínek běžné klinické praxe. V rámci této práce bylo po dobu devíti let sledováno téměř 3 000 diabetiků (průměrný věk 61 let, BMI 28,6 kg/m2, HbA1c: 9,3 %), u kterých byla zahájena inzulinoterapie z důvodu nedostatečné účinnosti perorálních antidiabetik (nejméně tři různá antidiabetika). Následně vedená inzulinoterapie byla podávána v dávce 0,20 U/kg a vyšší, dle potřeby, dokud nebylo dosaženo odpovídající kontroly glykemie. Ve vztahu k hodnotě glykovaného hemoglobinu autoři prokazují, že každé jeho zvýšení o 1 % je provázeno zvýšením rizika MACE v následujících čtyřech letech o 25 %. Zvýšení hodnoty HbA1c o 1 % signifikantně (o 36 %) zvyšovalo riziko cévní mozkové příhody (p < 0,0001) a úmrtí z kardiovaskulárních příčin (o 31 %; p = 003); nesignifikantně (o 5 %) se zvýšilo i riziko infarktu myokardu. Podstatné je rovněž zjištění, že zaznamenaný výskyt symptomatické nebo těžké hypoglykemie nevedl ke zvýšení rizika následného úmrtí.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky