PCSK9: vhodný cíl pro ovlivnění dyslipidemie

Číslo: 4 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Intracelulární koncentrace cholesterolu je mj. regulována genem PCSK9 pro enzym proproteinkonvertázu, sehrávající klíčovou úlohu v syntéze cholesterolu, a tedy přímo koreluje s plazmatickou koncentrací LDL-cholesterolu. Genetické inženýrství pomohlo odkrýt mutace podmiňující změněnou expresi tohoto genu v místě 1p32-3, vedoucí ke zvýšené, respektive snížené koncentraci LDL-C, čemuž odpovídá i výskyt kardiovaskulárních příhod. Tato pozorování tak prakticky otevřela dveře pro nový způsob terapie dyslipidemií, spočívající v potlačení aktivity PCSK9 s potenciálem účinnějšího ovlivnění LDL-cholesterolu, než jsme v současné době schopni dosáhnout s využitím statinů. Aktuálně máme k dispozici slibné výsledky studií I. a II. fáze s látkami alirocumabem a AMG 145 a zahajovány jsou postupně studie III. fáze.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky