Nízká adherence k léčbě u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí

Číslo: 4 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Pneumologie

Souhrn

Řada nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) je léčena nedostatečně. Vyplývá to z výsledků recentní retrospektivní observační studie, uspořádané pod záštitou Globální iniciativy pro CHOPN s téměř 20 tisíci nemocnými s CHOPN. Přibližně jedna třetina nemocných (26,32 %) si nevyzvedla předepsaný lék na předpis, kterým byl dlouhodobě působící β2-agonista samostatně nebo ve fixní kombinaci, u mnohých pacientů bylo zaznamenáno i pozdní vyzvednutí léku. Zajímavým zjištěním bylo rovněž pozorování, že zahájení užívání bronchodilatancia nebylo výrazně ovlivněno ani předchozí hospitalizací. Méně překvapivé bylo, že ti nemocní, kteří si lék nevyzvedli během 90 dnů po hospitalizaci, s vysokou pravděpodobností tak neučinili ani později.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky