Tabalumab v léčbě revmatoidní artritidy

Číslo: 4 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Revmatologie

Souhrn

Tabalumab je monoklonální protilátka s potenciálem využití u revmatoidní artritidy, jejíž mechanismus účinku spočívá v neutralizaci na membrány vázaného i solubilního faktoru aktivujícího B-lymfocyty. V rámci 52týdenní otevřené studie s flexibilním dávkováním byl podáván v dávkách 30 mg nebo 80 mg i. v. každé 3 týdny, nebo s. c. v dávkách 1 mg, 3 mg, 10 mg, 60 mg či 120 mg každé 4 týdny (n = 182). Při obou způsobech podání výrazně poklesl celkový počet B-lymfocytů o přibližně 40 % oproti výchozímu stavu. U nemocných se současně výrazně zmírnily klinické symptomy onemocnění, hodnocené prostřednictvím skóre DAS28, HAQ indexu disability, ACR 20, ACR 50 či ACR 70. Během sledování nebyl zaznamenán žádný neočekávaný nežádoucí účinek.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky