Suplementace vitaminem D v léčbě astmatu

Číslo: 4 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Pneumologie

Souhrn

Nedostatek vitaminu D je dáván do souvislosti s celou řadou onemocnění, mezi jinými i s bronchiálním astmatem. Vyvstává tak otázka možné suplementace vitaminem D s cílem snížit závažnost této choroby. Společně s inhalačním ciclesonidem (320 μg/d) byl proto nyní v rámci dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické studie podáván perorálně vitamin D3 (100 000 IU jednorázově a dále 4 000 IU/den po 21 dnů; n = 201) nebo placebo (n = 207) astmatikům, kteří měli koncentraci tohoto vitaminu v séru nižší než 30 ng/ml. Suplementace bohužel nikterak neovlivnila četnost selhání léčby v porovnání s placebem v průběhu 28 týdnů sledování (28 % vs. 29 %; HR: 0,9; 95% CI: 0,6–1,3). Ze sekundárně hodnocených ukazatelů byl mezi oběma přístupy zaznamenán statisticky významný rozdíl v celkové dávce ciclesonidu potřebné k dostatečné kontrole astmatu, a to ve prospěch suplementace (111,3 μg/den vs. 126,2 μg/den).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky