Anti-TSLP protilátky v léčbě alergií

Číslo: 4 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Alergologie

Souhrn

Thymový stromální lymfopoetin (TSLP) je epitelovými buňkami tvořený cytokin sehrávající důležitou roli ve spouštění alergické reakce. Vyvstává tak otázka jeho cílené blokády. AMG 157 je humánní monoklonální imunoglobulin IgG2 schopný vázat se na TSLP. Jeho účinnost byla podrobena hodnocení v rámci dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studie u 31 nemocných s lehkým atopickým astmatem (podávání 3x měsíčně v dávce 700 mg i. v. vs. placebo). U aktivně léčených osob bylo pozorováno zmírnění alergenem navozené bronchokonstrikce (hodnoty FEV1 vyšší o 34 % [n. s.] ve 42. dni a o 45,9 % [p = 0,02] v 84. dni) a stejně tak ukazatele zánětu dýchacích cest (nižší počet eozinofilů ve sputu i v krvi a nižší koncentrace oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu). Četnost nežádoucích příhod byla srovnatelná v obou ramenech studie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky