Rosuvastatin v léčbě akutního syndromu respirační tísně

Číslo: 4 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Pneumologie

Souhrn

S odkazem na protizánětlivé účinky statinů popisované v literatuře byl recentně zjišťován možný přínos podávání rosuvastatinu u nemocných s akutním syndromem respirační tísně (ARDS) vzniklým v důsledku sepse. Šlo o multicentrickou studii s dvojitým zaslepením (n = 745). Oproti placebu rosuvastatin nikterak příznivě neovlivňoval mortalitu za hospitalizace (p = 0,21) ani počet dní strávených na umělé plicní ventilaci. Příznivě ovlivněna nebyla ani činnost jater či ledvin. Bohužel, alespoň v této indikaci, se tak nepodařilo prokázat předpokládaný přínos jinak velmi účinného statinu, jenž v dřívějších studiích výrazně přispíval např. ke snižování hladiny C-reaktivního proteinu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky