Léčba bronchogenního karcinomu crizotinibem u pacientky s ALK translokací

Číslo: 5 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Autoři: MUDr. Ivona Grygárková
MUDr. Ondřej Fischer
MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
Autoři - působiště: Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP, Olomouc

Souhrn

Bronchogenní karcinom stále zůstává jedním z nejčastěji se vyskytujících zhoubných nádorů. Přesto, že v ČR incidence této malignity u mužů mírně klesá, v roce 2010 bylo zaznamenáno 89,9 případu na 100 000 obyvatel, u žen incidence stále narůstá a v roce 2010 dosáhla 35,3 případu na 100 000 obyvatel. Téměř v 75 % případů je diagnóza stanovena ve stadiu lokálně pokročilého nebo generalizovaného onemocnění (st. IIIB, IV). V minulosti byli tito pacienti léčeni systémovou chemoterapií, v posledních letech je snaha o personalizaci léčby. U nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) je v současné době vyšetřováno několik molekulárně genetických markerů, které mohou určovat prognózu a predikovat účinnost zvoleného léčebného režimu. Mezi nejvýznamnější markery patří mutace EGFR, K-ras, ALK a c-MET. Gen ALK kóduje membránový tyrosinkinázový receptor a u člověka je lokalizován na chromosomu 2p23. Gen ALK byl nejdříve popsán v souvislosti s jeho translokací u anaplastického velkobuněčného lymfomu. Později byla nalezena inverze (translokace) genu ALK s genem EML4 i u NSCLC. Tato translokace se nachází pouze asi u 5 % pacientů s NSCLC, převážně u nekuřáků, nemocných s adenokarcinomem a nebývá pozitivní při mutaci EGFR. Pro diagnostiku mutace ALK je doporučeno vyšetření pomocí fluorescenční in situ hybridizace (FISH). Translokace ALK byla identifikována jako marker pro výběr optimálního terapeutického režimu u nemocných s NSCLC a v současné době je k dispozici lék založený na inhibici proteinu ALK u těchto pacientů – crizotinib (Xalkori). Dávkování 250 mg 2x denně per os umožňuje pohodlnou ambulantní léčbu pro tyto pacienty ve 2. a vyšší linii terapie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky