Cabazitaxel v léčbě pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty

Číslo: 5 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Autoři: MUDr. Igor Richter 1
doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D. 2
MUDr. Jiří Bartoš, MBA 1
Autoři - působiště: 1 Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec
2 Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Souhrn

Standardem léčby kastračně rezistentního karcinomu prostaty v 1. linii je docetaxel, který významně zlepšuje léčebné výsledky ve srovnání s mitoxantronem. Prakticky u všech pacientů se časem vyvine rezistence vůči docetaxelu a následně dojde k progresi onemocnění. Otázkou proto je, zda existuje účinná léčba i ve 2. linii. V poslední době se léčebné možnosti v této indikaci významně rozšířily. Jedním z přípravků s prokázanou účinností je cabazitaxel.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky