Lipegfilgrastim v prevenci febrilní neutropenie

Číslo: 5 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Autoři: Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. 1
MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. 2
Autoři - působiště: 1 Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LF UK, Plzeň
2 Ústavy farmakologie 2. a 3. LF UK, Praha
Klíčová slova: chemoterapie, febrilní neutropenie, prevence, lipegfilgrastim

Souhrn

Nejnovější modifikací molekuly filgrastimu je lipegfilgrastim, glykopegylovaná forma filgrastimu. Umožňuje podávání 1x během cyklu chemoterapie. Ve studiích prokázal lipegfilgrastim svoji účinnost v prevenci febrilní neutropenie i velmi dobrou snášenlivost.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky