Afatinib v 1. linii léčby NSCLC s mutací EGFR – metaanalýza

Číslo: 5 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Síťová meatanalýza (network meta- -analysis) ukázala, že afanitib je vhodnou alternativou erlotinibu a gefitinibu v 1. linii léčby nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) s mutací receptorů pro epidermální růstový faktor (EGFR). Analýza neprokázala významné rozdíly mezi dosaženou délkou přežití bez progrese onemocnění (PFS) a celkového přežití (OS) u jednotlivých přípravků, a u PFS, zejména u pacientů s mutací EGFR, byly zjištěny dokonce numerické rozdíly ve prospěch afatinibu. Z důvodu absence přímých porovnání mezi ireverzibilním blokátorem ErbB afitinibem a reverzibilními blokátory EGFR erlotinibem a gefitinibem je tato síťová metaanalýza, nedávno publikovaná v časopise Lung Cancer, užitečným zdrojem informací pro porovnání přínosu jednotlivých přípravků.

Komentář ke studii

MUDr. Marcela Tomíšková

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky