Aflibercept vs. placebo v kombinaci s fluorouracilem, leucovorinem a irinotecanem u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – podskupinová analýza studie VELOUR

Číslo: 5 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Aflibercept (označovaný též jako VEGF trap) je rekombinantní fúzní protein, který se skládá z VEGF-vazebných částí extracelulárních domén lidských receptorů pro vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGFR) 1 a 2 fúzovaných s Fc fragmentem lidského imunoglobulinu 1 (IgG1). Působí jako solubilní receptor, jenž váže ligandy VEGF-A, PlGF a VEGF-B, brání jejich vazbě na receptory a blokuje signální dráhy zprostředkované příslušnými receptory.

Ve studii VELOUR (VEGF trap [aflibercept] with irinotecan in colorectal cancer after failure of oxaliplatin regimen) u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (CRC), jejichž onemocnění progredovalo po/při chemoterapii na bázi oxaliplatiny, bylo prokázáno, že přidání afliberceptu k režimu FOLFIRI ve srovnání s placebem signifikantně prodlužuje přežití bez progrese (PFS; 6,90 měsíce vs. 4,67 měsíce) i celkové přežití (OS; 13,50 měsíce vs. 12,06 měsíce) a zvyšuje četnost léčebných odpovědí (ORR; 19,8 % vs. 11,1 %).

Komentář ke studii

MUDr. Jana Halámková, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky