Účinnost a bezpečnost udržovací léčby pemetrexedem u pacientů s pokročilým nonskvamózním NSCLC po indukční terapii pemetrexedem + cisplatinou – porovnání studií JMBD a PARAMOUNT

Číslo: 5 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Pemetrexed je v kombinaci s cisplatinou indikován v 1. linii léčby nemocných s pokročilým nonskvamózním nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) – ve studii JMDB bylo u této podskupiny pacientů při terapii pemetrexedem + cisplatinou zaznamenáno delší přežívání než při léčbě gemcitabinem + cisplatinou. Studie PARAMOUNT pak doložila účinnost pokračovací léčby pemetrexedem u nemocných, u nichž bylo po čtyřech cyklech indukční terapie pemetrexedem + cisplatinou dosaženo objektivní odpovědi nebo stabilizace onemocnění.

V klinické praxi a v mnohých guidelines je při indukční terapii (je-li dosaženo léčebné odpovědi) doporučeno šest cyklů léčby pemetrexedem + cisplatinou. Vyvstává tak otázka, zda šest cyklů indukční terapie nevede ke stejným výsledkům jako čtyři cykly s následnou udržovací léčbou pemetrexedem.

Komentář ke studii

MUDr. Leona Koubková

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky