Bezpečnost a účinnost vemurafenibu u pacientů s maligním melanomem s mutacemi BRAF V600E a BRAF V600K – prodloužené sledování studie BRIM-3

Číslo: 5 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Vemurafenib je perorálně podávaný protinádorový lék, který účinně inhibuje serin-threoninovou kinázu BRAF. Je indikován u pacientů s neresekovatelným nebo metastazujícím maligním melanomem (MM) s pozitivitou mutací genu BRAF v kodonu 600 (BRAF V600). Tyto mutace bývají nacházeny u 40–60 % nemocných s MM, přičemž nejčastěji se vyskytují mutace BRAF V600E a BRAF V600K. Ve srovnání s ostatními typy mutací frekvence mutace BRAF V600K stoupá s věkem, její přítomnost je spojena s vyšší expozicí slunečnímu záření, častějším výskytem mozkových a plicních metastáz a kratší dobou od diagnózy do vzniku metastáz i úmrtí.

Komentář ke studii

MUDr. Ivana Krajsová

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky