Režimy FOLFOX a FOLFIRI v kombinaci s bevacizumabem nebo cetuximabem u pacientů s metastatickým kolorektálním nebo rektálním adenokarcinomem s nemutovaným genem KRAS – studie CALGB/SWOG 80405

Číslo: 5 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Režim FOLFIRI (irinotecan + 5-FU + kyselina folinová) nebo mFOLFOX6 (oxaliplatina + 5-FU + kyselina folinová) se v kombinaci s bevacizumabem nebo cetuximabem používají v léčbě 1. linie metastatického adenokarcinomu tlustého střeva nebo rekta (mCRC). Studie CALGB/SWOG 80405 se zaměřila na porovnání kombinací jednotlivých režimů a antianginózních léků.

CALGB/SWOG 80405 – negativní klinická studie s pozitivními výsledky? (komentář)

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky