Trastuzumab – nové formy, nové indikace

Číslo: 5 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: karcinom prsu, trastuzumab, subkutánní aplikace

Souhrn

Trastuzumab je rekombinantní humanizovaná IgG1 monoklonální protilátka proti receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (HER2). Jeho účinnost a bezpečnost v léčbě karcinomu prsu byla prověřena v řadě klinických studií. Doposud byl trastuzumab podáván výhradně intravenózně nejen spolu s chemoterapií, ale i v monoterapii. V současné době je k dispozici i ve formě pro aplikaci subkutánní.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky