Denosumab – nový možný účinek inhibitoru RANKL

Číslo: 5 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: MUDr. Kateřina Kubáčková
Autoři - působiště: Onkologická klinika 2. LF UK, FN v Motole, Praha
Klíčová slova: solidní nádory, kostní příhody, denosumab

Souhrn

Denosumab, humánní monoklonální protilátka inhibující ligand receptoru aktivujícího nukleární faktor κB (RANKL), je registrován pro léčbu osteoporózy a jako prevence kostních příhod u nemocných se solidními nádory. Integrovaná analýza registrační studie s 5 723 pacienty prokázala oddálení vzniku první SRE o 8,2 měsíce v porovnání s kyselinou zoledronovou.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky