Bevacizumab v 1. linii terapie metastatického kolorektálního karcinomu podávaný s režimy FOLFOX a XELOX

Číslo: 5 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Souhrn

Bevacizumab zlepšuje výsledky léčby v porovnání s chemoterapií samotnou u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) bez ohledu na přítomnost mutace onkogenu KRAS, a u nemocných bez mutace KRAS je jeho použití ekvivalentní účinku monoklonálních protilátek proti receptoru pro epidermální růstový faktor. Cílem naší retrospektivní studie, založené na analýze dat z registru CORECT, bylo zhodnotit možné rozdíly ve výsledcích léčby pacientů léčených bevacizumabem v kombinaci s chemoterapii XELOX nebo FOLFOX v 1. linii. Výsledky ukázaly, že režimy XELOX a FOLFOX v kombinaci s bevacizumabem jsou v 1. linii léčby mCRC ekvivalentní.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky