Brentuximab vedotin v léčbě relabovaného a refrakterního Hodgkinova lymfomu

Číslo: 5 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: MUDr. Vít Procházka, Ph.D. 1
MUDr. Zuzana Prouzová 2
doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. 1
Autoři - působiště: 1 Hemato-onkologická klinika LF UP a FN, Olomouc
2 Ústav klinické a molekulární patologie, LF UP a FN, Olomouc

Souhrn

Brentuximab vedotin (BV) je zástupcem imunotoxinů, léčivých přípravků ze skupiny konjugátů protilátky a léku (ADC – antibody-drug conjugates). Molekula BV, kombinující protilátku proti antigenu CD30 s mitotickým jedem MMAE (monomethyl auristatin E), v sobě spojuje schopnosti cílené terapie monoklonální protilátkou s velmi účinnou inhibicí mitotického vřeténka nádorové buňky. Přípravek vykazuje vysoké procento léčebných odpovědí rovněž u rezistentních forem Hodgkinova lymfomu. Nízká toxicita BV umožňuje aplikaci i u vysoce předléčených pacientů, nemocných s komorbiditami a starších nemocných. Cílem přehledové práce je shrnutí dosavadních zkušeností s účinností BV u pacientů s Hodgkinovým lymfomem s relapsem onemocnění nebo refrakterních vůči léčbě.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky