Význam MikroRNA v onkologii

Číslo: 5 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

MikroRNA (miRNA) je regulačně působící nukleová kyselina, jež hraje významnou úlohu v mnoha buněčných procesech. Nedávno byla její přítomnost zjištěna v řadě tělních tekutin, přičemž v jejím množství existují korelace s onkologickým onemocněním. Určité typy miRNA jsou charakteristické pro časný růst tumoru, jiné naopak pro jeho progresi. Výzkum zaměřený na cirkulující miRNA se dnes těší velkému zájmu jednak v kontextu časné diagnostiky, jednak v kontextu brzkého odhalení nastupující progrese choroby. Současně se výzkum snaží odhalit přesný význam těchto nukleových kyselin v patofyziologii onkologických onemocnění (tj. bude možné miRNA použít jako vhodný terapeutický cíl pro budoucí léčiva?) a vůbec způsob, jak se uvolňují do krevního oběhu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky