Resveratrol plus 5-fluorouracil jako cytostaticky účinná kombinace

Číslo: 5 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Resveratrol jako bioflavonoid je molekula dlouhodobě se těšící zájmu, třebaže do klinického užívání pronikla pouze jako účinná látka v doplňcích stravy. Tato situace by se mohla změnit, neboť aktuálně byla zjišťována účinnost kombinace resveratrolu s 5-fluorouracilem (5-FU) ve formě pegylovaných nanoliposomů v léčbě karcinomu hlavy a krku. Prozatím však proběhlo pouze testování in vitro s buněčnými liniemi NT8e, přičemž inhibiční účinek byl srovnatelný s monoterapií 5-FU. Poukázáno bylo i na nižší toxicitu ve srovnání s monoterapií neenkapsulovaným 5-FU.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky