Oxidy titanu a zinku jako fotosenzitizéry při fotodynamické léčbě

Číslo: 5 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Nanočástice oxidu titaničitého (TiO2) a oxidu zinečnatého (ZnO) patří k nejslibnějším látkám zamýšleným k využití jako fotosenzitizéry při aplikaci fotodynamické léčby. V recentní studii byly po inkubaci buněk jaterního karcinomu s těmito nanočásticemi ozářeny ultrafialovým zářením a následně byly kvantifikovány intracelulární reaktivní formy kyslíku. Současně byla zjišťována exprese genů souvisejících s navozením apoptózy. Po podání každého z oxidů byla zjištěna vyšší tvorba kyslíkových radikálů, které podporovaly apoptózu. Mezi oběma látkami přitom nebyl ve sledovaných parametrech shledán významný rozdíl.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky