Florizin: inspirace pro budoucí cytostatika?

Číslo: 5 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Florizin je látka přirozeně se vyskytující v řadě ovocných stromů. Známá je především svojí schopností zabraňovat vstřebávání glukózy spojené se sodíkem ve střevě prostřednictvím kotransportéru SGLT. V současnosti je však mimo jiné zkoumána pro své protinádorové účinky. Obdobně přitom působí i její estery. Ukazuje se, že jsou schopny významně negativně ovlivnit expresi genů kódujících klíčové proteiny buněčného cyklu, aktivitu DNA topoizomeráz, a popisovány jsou rovněž epigenetické mechanismy navození zástavy buněčného cyklu a navození apoptózy prostřednictvím aktivace kaspázy-3. Ve studiích in vitro uvedené estery zpomalovaly růst karcinomových a leukemických buněk, přičemž ve stejných dávkách zůstávaly netoxické pro zdravé potkaní i lidské hepatocyty. V případě esteru florizinu s kyselinou dokosahexaenovou byla zaznamenána down-regulace antiapoptotického genu (BCL2) a receptorů pro růstové faktory (EBFR, IGF1R/IGF2, PDGFR) a stejně tak i ovlivnění nitrobuněčných poslů či aktivity histondeacetyláz.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky