Docetaxel v nanonosičích u nemocných s karcinomem jícnu

Číslo: 5 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Karcinom jícnu patří mezi nejčastější nádorová onemocnění s celosvětově vysokým stupněm mortality. Současná chemoterapeutika podávaná parenterální či perorální cestou bohužel stále nepřinášejí uspokojivé výsledky. Stávající výzkum se proto ubírá jednak cestou hledání nových terapeutických směrů, jednak cestou modifikace stávajících možností léčby. Příkladem druhého přístupu je využití docetaxelu vázaného na nanonosič trimethylchitosan (TMC-DTX), jehož účinnost byla nyní testována v léčbě skvamocelulárního karcinomu jícnu ve studii in vitro při působení proti buňkám EC9701. Inkubace po 24, 48 a 72 hodin vedla k zániku nádorových buněk v přímé závislosti na délce inkubace, neboť při delší době dospělo více buněk do fáze G2 a M svého cyklu. V následném myším modelu bylo dosaženo regrese tumoru.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky