Paladium jako cytostatikum

Číslo: 5 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

V rámci výzkumu nových léčiv s potenciálem využití v onkologii začaly být hodnoceny přípravky s obsahem paladia (Pd). Jde o komplexy rozpustné ve vodě, jejichž účinnost byla nyní testována u buněk karcinomu žaludku (AGS), skvamocelulárního karcinomu jícnu (Kyse-30) a hepatocelulárního karcinomu (HepG2). Cytotoxicita byla měřena hodnocením buněčné proliferace a AO/EB barvením. Zaznamenané inhibiční koncentrace IC50 v buněčných liniích byly výrazně nižší ve srovnání s cisplatinou. Každá ze zkoumaných látek vedla k zástavě buněčného cyklu ve fázi G2/M (buňky AGS a HepG2) nebo ve fázi S (buňky Kyse-30). Nepochybně tak jde o nadějné výsledky, které je však třeba ověřit a rozšířit v dalších studiích.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky