Lenalidomid a dexamethason v léčbě mnohočetného myelomu

Číslo: 5 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Kombinační léčba melfalanem, prednisonem a thalidomidem (MPT) je považovaná za standardní přístup u nemocných s myelomem, kteří nemohou podstoupit transplantaci kmenových buněk. Nově se nadějnou zdá být kombinace lenalidomidu a nízké dávky dexamethasonu. Svědčí o tom výsledky recentní studie, v rámci níž byla tato kombinace porovnávána v režimu 28denních cyklů až do progrese (n = 541) nebo v délce podávání 72 týdnů (18 cyklů; n = 541) oproti MPT po 72 týdnů (n = 547). Medián přežití bez progrese (PFS) byl při kontinuálním podávání 25,5 měsíce, při podávání po 72 týdnů 20,7 měsíce a při léčbě MPT 21,2 měsíce (p < 0,001 pro srovnání kontinuálního podávání s oběma dalšími modalitami; HR progrese či úmrtí: 0,72 pro kontinuální léčbu oproti MPT a 0,70 pro kontinuální vs. 72týdenní podávání). Celkové přežití po čtyřech letech bylo 59 %, 56 % pro kontinuální a limitovanou léčbu lenalidomidem v kombinaci a 51 % pro MPT.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky