Pembrolizumab v léčbě pokročilého melanomu

Číslo: 5 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Pembrolizumab, monoklonální protilátka namířená proti receptoru PD-1 (anti-programmed-death-receptor-1), skýtá naději pro nemocné s melanomem. Aktuálně byla jeho účinnost a bezpečnost hodnocena v dávkách 2 mg/kg (n = 89) a 10 mg/kg (n = 84) každé 3 týdny u nemocných s pokročilým melanomem refrakterním vůči podávání ipilimumabu. Šlo o otevřenou multicentrickou studii I. fáze, přičemž v dávkování se pokračovalo až do progrese onemocnění, výrazné toxicity či odmítnutí ze strany nemocného. S mediánem délky sledování 8 měsíců bylo celkové odpovědi dosaženo shodně u 26 % osob v každé skupině. Obecně byla léčba velmi dobře snášena a v souvislosti s léčbou nedošlo k žádnému úmrtí. Nejčastějšími nežádoucími příhodami jakéhokoliv stupně závažnosti byly v obou případech únava, pruritus a vyrážka.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky