Ramucirumab v léčbě metastazujícího melanomu

Číslo: 5 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Ramucirumab je plně humánní monoklonální protilátka namířená proti receptoru 2 vaskulárního endoteliálního růstového faktoru. Aktuálně byla zjišťována jeho účinnost jednak v monoterapii (10 mg/kg), jednak v kombinaci s dacarbazinem (1 000 mg/m2) u nemocných s metastazujícím melanomem dosud neléčených chemoterapií (n = 102). Kombinační léčba vedla k přežívání bez progrese (PFS) s mediánem 2,6 měsíce, zatímco u monoterapie činilo PFS 1,7 měsíce. Ve prospěch kombinační léčby vyzněl i medián šestiměsíčního PFS (30,7 % vs. 17,9 %) a medián 12měsíčního PFS (23,7 % vs. 15,6 %). Částečná odpověď byla zaznamenána u 17,3 % a stabilizace onemocnění u 36,5 % nemocných při volbě kombinace a u 4 %, resp. 42 % při monoterapii.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky