Nová antikoagulancia v onkologii

Číslo: 5 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Možnosti terapie žilního tromboembolismu se v uplynulých letech významně rozšířily o využití tzv. nových antikoagulancií, vyznačujících se především lépe predikovatelným účinkem, a tedy i lepším bezpečnostním profilem, především ve srovnání se starším a stále často užívaným warfarinem. K dispozici máme dnes již mnoho klinických a metodicky kvalitně provedených studií u nemocných s hlubokou žilní trombózou, plicní embolií nebo fibrilací síní. Tyto výsledky však není bohužel možné jednoduše přenášet na onkologicky nemocné. Dosud neznáme odpověď, jak budou tyto látky působit ve srovnání s nízkomolekulárním heparinem (LMWH) v léčbě trombózy jako komplikace nádorového onemocnění, a proto právě LMWH zde stále zůstává lékem volby. Navíc nelze opomenout ani neznámá rizika plynoucí z kombinace se současně podávanou chemoterapií a velmi často zhoršenou činnost ledvin a/nebo jater. Přínos nových antikoagulancií v této specifické populaci nemocných lze tedy prozatím pouze očekávat, stejně jako i výsledky příslušných studií.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky