Gingeroly: budoucnost v léčbě karcinomu prsu?

Číslo: 5 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

V léčbě karcinomu prsu patří mezi často využívaná chemoterapeutika cyklofosfamid, doxorubicin a 5-fluorouracil (CDF), ovšem možnost využití těchto látek je limitována mj. úzkým terapeutickým oknem a poměrně častým rozvojem rezistence. Cytostatická účinnost gingerolů ve smyslu potlačení karcinogeneze je v různých modelech dostatečně a dobře popsána. Nyní byla provedena studie zaměřená na zjištění účinnosti ve studii in vitro s buňkami karcinomu prsu, MCF-7. Zjištěná účinnost 6-gingerolu byla dokonce vyšší než v případě CDF, s hodnotou IC50 30,4 μM. Analýzou chemické struktury této látky za využití semisyntetických modifikací struktury autoři uvádějí, že za pozorovaný účinek je z velké části odpovědná hydroxylová skupina navázaná na boční alifatický řetězec. Neméně důležitá bude nicméně i délka tohoto řetězce, neboť její změna vedla k výraznému poklesu protinádorového účinku. Zesílení účinku naopak bylo dosaženo alylací fenolické skupiny; metylace či isoprenylace měla opačný účinek.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky