Zpráva ze 74. kongresu Americké diabetologické asociace 2014 v San Francisku

Supplementum: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Autoři - působiště: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

74. kongres Americké diabetologické asociace se konal ve dnech 13.–17. června v kalifornském San Francisku. V rámci tohoto kongresu, kterého se tradičně účastní více než 14 000 lékařů a vědců z celého světa, probíhá vždy velké množství paralelních sekcí. Níže uvedený text tedy není vyčerpávajícím přehledem všeho, co bylo v San Francisku prezentováno, ale pouze jakýmsi výběrem toho, co bylo nejzajímavější z pohledu autora tohoto článku. Nikdy nekončící téma hypoglykemií a jejich vztahu ke kardiovaskulárním komplikacím bylo předmětem sympozia hned první den kongresu. V první přednášce profesor Rydén ze Švédska podrobně pojednal o výskytu hypoglykemií a jejich vztahu ke kardiovaskulárním komplikacím ve studii ORIGIN, zaměřené na vliv časné léčby inzulinem glargin na kardiovaskulární komplikace. V této studii, jak známo, časné podávání inzulinu glargin výskyt kardiovaskulárních komplikací nijak neovlivňovalo. Pacienti léčení glarginem měli vyšší výskyt hypoglykemií než pacienti v kontrolní skupině. Riziko kardiovaskulárních komplikací bylo o 50 % zvýšeno pouze při výskytu těžkých hypoglykemií, zatímco lehké hypoglykemie tento parametr neovlivňovaly. Významnější vliv na kardiovaskulární komplikace měly ovšem hypoglykemie ve skupině nemocných neléčených glarginem, což může naznačovat, že výskyt těžké hypoglykemie může být markerem vysokého kardiovaskulárního rizika, a nikoliv nezbytně příčinou komplikací. Byla také naznačena možnost, že hypoglykemie způsobená deriváty sulfonylurey může být pro kardiovaskulární systém nebezpečnější než hypoglykemie vyvolaná inzulinem vzhledem k možnému nepříznivému vlivu derivátů sulfonylurey na ischemický preconditioning myokardu. V další přednášce byl rozebrán vztah hypoglykemií ke kardiovaskulárním komplikacím ve studii ACCORD, ve které došlo u pacientů s předtím dlouhodobě neuspokojivou kompenzací a vysokým kardiovaskulárním rizikem k překvapivému zvýšení mortality při velmi agresivní léčbě zaměřené na snížení glykovaného hemoglobinu. Výzkumníci studie ACCORD nadále trvají na tom, že jejich nálezy nesvědčí pro přímý vztah mezi zvýšeným výskytem hypoglykemií a kardiovaskulární mortalitou.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky