Postavení liraglutidu v léčbě diabetu v roce 2014

Supplementum: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Autoři - působiště: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: liraglutid, diabetes mellitus 2. typu, obezita, inzulin, glukagon, kardiovaskulární komplikace

Souhrn

Glukagon-like peptid-1 (GLP-1) patří mezi inkretinové hormony, tedy působky produkované sliznicí tenkého střeva v reakci na průchod potravy. GLP-1 vede ke zvýšení sekrece inzulinu a snížení sekrece glukagonu v Langerhansových ostrůvcích pankreatu. Sekrece GLP-1 je u řady pacientů s diabetes mellitus 2. typu snížená. Podávání agonistů GLP-1 zlepšuje kompenzaci diabetu, snižuje příjem potravy a tělesnou hmotnost a má navíc řadu dalších příznivých účinků. Liraglutid je syntetický agonista GLP-1 vysoce strukturálně homologní s endogenním GLP-1. Vzhledem k dlouhému poločasu je možné liraglutid podávat 1x denně. Cílem tohoto článku je shrnout experimentální a klinická data vztahující se k podávání liraglutidu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu. Diskutovány budou také extrapankreatické účinky liraglutidu a další perspektivy léčby liraglutidem nejen u diabetiků, ale také u pacientů bez diabetu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky