Exenatid s prodlouženým uvolňováním v léčbě diabetu – možnost podávání 1x týdně

Supplementum: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
Autoři - působiště: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: diabetes mellitus, inkretiny, exenatid

Souhrn

Exenatid v lékové formě pro podávání 1x týdně je suspenze pro injekční podání s prodlouženým uvolňováním exenatidu. Přípravek je indikován k léčbě diabetes mellitus 2. typu v kombinaci s metforminem, deriváty sulfonylurey, thiazolidindiony, metforminem + sulfonylureou nebo metforminem s thiazolidindionem. Je určen k léčbě dospělých pacientů, u kterých není dosaženo dostatečné kontroly glykemie při podávání maximálních snášených dávek uvedených kombinací antidiabetik. Výrazný je účinek na snížení hmotnosti a další složky metabolického syndromu. Lék si připravuje sám pacient smícháním prášku s rozpouštědlem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky