Alogliptin po akutním koronárním syndromu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie EXAMINE

Supplementum: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC 1
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D. 2
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. 2
Autoři - působiště: 1 Interní kardiologická klinika LF MU a FN, Brno, a ICRC, Brno
2 Interní kardio-angiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Klíčová slova: alogliptin, akutní koronární syndrom, glykovaný hemoglobin, hypoglykemie, pankreatitida

Souhrn

Diabetes mellitus (DM) 2. typu je závažné chronické onemocnění, jehož výskyt ve vyspělých zemích neustále narůstá. V České republice nyní trpí DM přibližně 8 % obyvatel, přičemž asi 90 % z nich tvoří právě nemocní s DM 2. typu. Základním cílem léčby diabetu je snížení morbidity a mortality pacientů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky