Lixisenatid v kombinaci s bazálním inzulinem ± perorálními diabetiky u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – metaanalýza

Supplementum: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor:

Souhrn

Přidání bazálního inzulinu je indikováno u pacientů s diabetes mellitus 2. typu (DM2), jejichž onemocnění není dostatečně kompenzováno pomocí perorálních antidiabetik (PAD). Bazální inzulin účinně snižuje glykemii nalačno (FPG), zatímco výkyvy postprandiální glykemie (PPG) není schopen výrazněji ovlivnit. Běžná doporučení pro další intenzifikaci léčby zahrnují použití režimů bazál-bolus a bazál plus, které kombinují bazální inzulin jednou denně a podání prandiálního inzulinu nebo premixovaného inzulinu v době jídla. Tyto režimy však bývají provázeny nárůstem hmotnosti a výskytem hypoglykemií, což mimo jiné negativně ovlivňuje i compliance pacientů.

Lixisenatid je selektivní agonista receptoru pro GLP-1 (glucagon-like peptid-1), který je v kombinaci s PAD anebo bazálním inzulinem indikován u nemocných s DM2, u nichž tato léčba nevede k dostatečné kontrole onemocnění. Lixisenatid stimuluje sekreci inzulinu v závislosti na příjmu potravy (tj. při zvýšení glykemie), což omezuje riziko hypoglykemie; současně potlačuje sekreci glukagonu a výrazně zpomaluje vyprazdňování žaludku. Zatímco déle působící receptoroví agonisté liraglutid a exenatid s podáváním 1x týdně (Bydureon) ovlivňují zejména FPG, lixisenatid jako prandiální GLP1 receptorový agonista ovlivňuje především PPG. Tento jeho účinek může být zvláště prospěšný pro pacienty nedostatečně kompenzované při léčbě bazálním inzulinem, kdy exkurze PPG pravděpodobně přispívají k celkové hyperglykemii.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky