Aktuální pohled na léčbu metastatického kolorektálního karcinomu – setkání odborníků v Českém Krumlově

Číslo: 6 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů
Obor:

Souhrn

Hned v úvodu letošních Jihočeských onkologických dnů se 16. října sešli zástupci Komplexních onkologických center a klinik, které se zabývají léčbou metastatického kolorektálního karcinomu, aby spolu diskutovali o aktuální situaci a novinkách v léčbě tohoto nádoru prezentovaných na letošní výroční konferenci ASCO a ESMO. Setkání zahájil prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., z Onkologické kliniky 1. LF UK, VFN a ÚVN v Praze. Konstatoval, že za posledních 30 let se léčba metastatického kolorektálního karcinomu zásadně změnila, medián celkového přežití se posunul až ke 30 měsícům. Metastatický kolorektální karcinom se díky vývoji nových léčebných přístupů stává chronickým onemocněním. Volba konkrétního terapeutického postupu by měla být vždy na základě diskuse multidisciplinárního týmu, při zvážení více klinických faktorů, potenciálních nežádoucích účinků, stavu pacienta a jeho preferencí.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky