Praktické aspekty péče o pacienty se srdečním selháním a uplatňování doporučených postupů v léčbě srdečního selhání v klinické praxi

Číslo: 6 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů
Obor:

Souhrn

Řadu lékařů, kteří se zúčastnili XXI. kongresu České internistické společnosti v říjnu 2014 v Brně, zaujalo sympozium věnované praktickým aspektům péče o pacienta se srdečním selháním (SS). Pod předsednictvím prof. MUDr. Jaromíra Hradce, CSc. (III. interní klinika 1. LF UK a VFN) se MUDr. Petra Vysočanová (Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno) a MUDr. Jiří Veselý (Interní oddělení Nemocnice Náchod) ve svých přednáškách zabývali uplatňováním doporučených postupů v léčbě SS v reálné klinické praxi a významem snížení srdeční frekvence ivabradinem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky