Klinické zkušenosti ukazují, že everolimus je standardní léčba 2. linie pro pacienty s pokročilým renálním karcinomem

Číslo: 6 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů
Obor:

Souhrn

Problematikou sekvenční léčby pokročilého renálního karcinomu se na XXI. jihočeských onkologických dnech, které proběhly v říjnu 2014, zabývalo sympozium nazvané „Postavení přípravku Afinitor v algoritmu léčby karcinomu ledviny". Na výsledcích randomizovaných kontrolovaných studií, ale i neintervenční německé studie provedené v běžné praxi a českého registru RENIS, ukázal MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. (Masarykův onkologický ústav, Brno), že everolimus (Afinitor, Novartis) má solidní data pro podávání ve 2. linii léčby metastatického renálního karcinomu (mRCC) a že je standardní léčbou v této indikaci v běžné praxi. MUDr. Hana Študentová (Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc) doplnila toto sdělení konkrétní kazuistikou 61letého pacienta s metastazujícím světlobuněčným renálním karcinomem a celkovým přežitím 48 měsíců při třech liniích protinádorové léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky