Chemoterapií indukovaná periferní neuropatie a možnosti její léčby

Číslo: 6 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Autoři: Doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika onkologie a radioterapie FN, Hradec Králové

Souhrn

Neurotoxicita cytostatik postihuje centrální i periferní nervový systém, negativně ovlivňuje kvalitu života onkologicky nemocných a představuje závažný problém. Centrální i periferní projevy toxicity často omezují výběr cytostatik, velikost dávky a délku léčby. Symptomy se mohou vyskytnout: 1. bezprostředně v průběhu léčby nebo časně po léčbě – hodiny, dny až týdny, 2. oddáleně – dny až měsíce, a 3. pozdně – měsíce až roky. Periferní neurotoxické projevy se objevují především při podávání léků, které inhibují mitózu (vinca alkaloidy, taxany), a cytostatik s alkylačním účinkem (analoga platiny, hexamethylmelamin).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky