Glatiramer acetát v léčbě nemocného s klinicky izolovaným syndromem

Číslo: 6 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor:
Autoři: MUDr. Jiří Piťha
Autoři - působiště: MS centrum při Neurologickém oddělení KZ, Nemocnice Teplice

Souhrn

Klinicky izolovaný syndrom (CIS – clinically isolated syndrome) je definován jako náhlý vznik neurologických příznaků s velkou pravděpodobností vývoje do klinicky definitivní roztroušené sklerózy (RS), pokud je vyloučena jiná příčina neurologických obtíží. Jedná se o první neurologickou epizodu způsobenou zánětem nebo demyelinizací nervové tkáně. Epizoda přitom může být monofokální (jednoložisková), kdy se ložiska či klinické příznaky projeví jen v jednom místě centrální nervové soustavy (CNS), nebo multifokální (víceložisková), při níž se projevy objeví na různých místech. Diagnostická kritéria se opírají o požadavek výskytu lézí diseminovaných v prostoru a v čase. Pravděpodobnost vývoje RS se zvyšuje při víceložiskovém postižení pozorovaném na magnetické rezonanci (MR) a při průkazu oligoklonálních pásů v mozkomíšním moku, které nemají korelát v séru. Zahrnutí klinicky izolovaného syndromu do diagnostiky RS znamená, že diagnóza RS může být stanovena již při prvních klinických projevech nemoci, kdy je možné zahájit adekvátní léčbu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky