Ranibizumab v léčbě věkem podmíněné makulární degenerace

Číslo: 6 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: MUDr. Veronika Matušková, Ph.D., FEBO
Autoři - působiště: Oční klinika LF MU a FN, Brno
Klíčová slova: ranibizumab, léčba, vlhká forma věkem podmíněné makulární degenerace, diabetický makulární edém, okluze retinální žíly

Souhrn

Ranibizumab je rekombinantní humanizovaný fragment monoklonální protilátky proti vaskulárnímu endoteliálnímu růstovému faktoru (vascular endotelial growth factor). Svým působením redukuje proliferaci endoteliálních buněk, snižuje vaskulární permeabilitu cév a zastavuje tvorbu nových cév. Ranibizumab je indikován pro intravitreální léčbu vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace, léčbu diabetického makulárního edému a makulárního edému následkem okluze retinální žíly a k léčbě choroidálních neovaskularizací (CNV) sekundárních k patologické myopii (PM).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky