Interferony-β v léčbě roztroušené sklerózy

Číslo: 6 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Farmakoekonomika
Obor:
Autoři: Ing. Klára Kruntorádová
PharmDr. Jiří Klimeš
MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
Autoři - působiště: VALUE OUTCOMES s.r.o., Praha
Klíčová slova: interferon-β, adherence, neutralizační protilátky, analýza nákladové efektivity

Interferony-β představují účinnou léčbu klinicky izolovaného syndromu (CIS – clinically isolated syndrome) a roztroušené sklerózy (RS) v 1. linii terapie. Účinnost může být negativně ovlivněna rozvojem neutralizačních protilátek (NAbs – neutralizing antibodies) proti interferonům-β a špatnou adherencí pacientů k léčbě, v důsledku čehož pacienti zažívají častěji relaps svého onemocnění. Tyto aspekty nebývají dostatečně zachyceny a popsány v rámci klinických studií III. fáze, na rozdíl od běžné klinické praxe. Při definování skutečné přidané hodnoty konkrétního interferonu- β (jeho léčebného účinku v reálných podmínkách) je pak nutno tyto aspekty (výskyt NAbs, adherence) vzít maximálně v potaz. Intramuskulární (i. m.) interferon-β1a se vyznačuje vysokou adherencí a nízkým výskytem NAbs.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky