Vyšší věk v době manifestace revmatoidní artritidy a přítomnost komorbidit ovlivňují odpověď na léčbu etanerceptem

Číslo: 6 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor:

Souhrn

Přibližně u jedné třetiny pacientů se revmatoidní artritida (RA) objeví ve vyšším věku, tj. mezi 50. a 75. rokem. Zdá se přitom, že RA, jež se projeví ve vyšším věku, je specifická nozologická jednotka, která vyžaduje specifickou klasifikaci i léčbu a má také specifickou prognózu. U starších nemocných je pravděpodobnost terapie biologickými léky nižší než u mladších, a to především kvůli dalším přítomným onemocněním, s nimi související polypragmazií a vyššímu riziku nežádoucích účinků. U starších nemocných s RA, kteří trpí množstvím dalších onemocnění, bývá ve srovnání s mladšími pacienty také těžší dosáhnout léčebných cílů, tedy remise či nízké aktivity onemocnění (LDA).

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky