Bezpečnost různých inhibitorů TNF-α v terapii revmatoidní artritidy – metaanalýza 44 randomizovaných kontrolovaných studií

Číslo: 6 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor:

Souhrn

Inhibitory TNF-α mají dominantní postavení v 1. linii biologické léčby revmatoidní artritidy (RA). V účinnosti jednotlivých anti-TNF-α léků nebyly dosud prokázány výraznější rozdíly, proto se pro výběr konkrétního přípravku jeví jako rozhodující především jeho bezpečnostní profil.

V roce 2006 byla publikována metaanalýza 9 randomizovaných kontrolovaných studií se 3 493 léčenými pacienty, která dospěla k závěru, že nemocní s RA léčení adalimumabem a infliximabem mají zvýšené riziko malignit a závažných infekcí. Od té doby bylo provedeno několik dalších metaanalýz, jejichž výsledky se různí. Schváleny byly taktéž nové inhibitory TNF-α určené k terapii RA a objevily se rovněž nové údaje týkající se bezpečnosti jednotlivých biologických léků, včetně inhibitorů TNF-α.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky