Převod (switch) na paliperidon s prodlouženým uvolňováním a jeho dávkování – doporučení pro klinickou praxi

Číslo: 6 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor:

Souhrn

Schizofrenie je chronické duševní onemocnění, které ve většině případů vyžaduje dlouhodobou, často doživotní léčbu. Mnoho pacientů vystřídá více antipsychotik, ať již pro nedostatečnou účinnost, špatnou snášenlivost či nedobrou adherenci. Například ve studii CATIE, ve které bylo 1 492 nemocných se schizofrenií léčeno antipsychotiky první (FGA) či druhé generace (SGA) po dobu 18 měsíců, bylo vysazení původní medikace zaznamenáno u 74 % pacientů, nejčastějšími příčinami přitom byly nedostatek účinnosti a výskyt nežádoucích účinků. Antipsychotika druhé generace obecně výrazněji ovlivňují negativní symptomy schizofrenie a jsou lépe snášena než FGA, jednotliví zástupci SGA se však mezi sebou liší – nejen z hlediska účinnosti, ale i profilem nežádoucích účinků.

Výběr antipsychotik by se vždy měl řídit preferencemi pacienta, předchozí léčebnou odpovědí, snášenlivostí a adherencí, anamnézou onemocnění, rizikovými faktory, profilem nežádoucích účinků daného léku a rovněž dlouhodobým léčebným plánem. Doporučení, jakým způsobem optimálně postupovat při převádění nemocných z jednoho léku na jiný, nejsou k dispozici. Vodítkem může být mj. právě tato práce, která je zaměřena především na paliperidon s prodlouženým uvolňováním (ER).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky