Adherence a spotřeba zdrojů u pacientů léčených biologickou léčbou: výsledky studie BEETLE

Číslo: 6 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor:

Souhrn

Inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru- α (anti-TNF-α; etanercept, adalimumab, infliximab) jsou standardní terapií autoimunitních zánětlivých onemocnění, jako jsou revmatoidní artritida (RA), psoriatická artritida (PsA), psoriáza, ankylozující spondylitida (AS) a nespecifické střevní záněty (IBD; Crohnova choroba a ulcerózní kolitida). Tato chronická onemocnění s vysokou prevalencí (okolo 1 % celosvětově) mají výrazný celospolečenský dopad, vedou ke snížení kvality života pacientů a těžkým funkčním poruchám. Klinická účinnost inhibitorů TNF-α je ovlivněna nejen jejich mechanismem účinku, ale také adherencí a compliance pacientů k terapii. Tyto faktory sledovala předkládaná studie BEETLE.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky