Účinnost infliximabu v léčbě revmatoidní artritidy u pacientů s neadekvátní odpovědí na etanercept nebo adalimumab

Číslo: 6 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru- α (anti-TNF-α) jsou standardem v terapii pacientů s revmatoidní artritidou (RA) po selhání léčby chorobu modifikujícími léky (DMARD). Převádění pacientů se ztrátou odpovědi nebo nesnášenlivostí léčby na anti-TNF-α s jiným mechanismem účinku se stalo běžnou klinickou praxí. Tato studie sledovala účinnost a bezpečnost infliximabu u pacientů neúspěšně léčených etanerceptem nebo adalimumabem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky