Alirocumab vs. ezetimib u pacientů s hypercholesterolemií – studie ODYSSEY MONO

Číslo: 6 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor:

Souhrn

Alirocumab je plně humánní monoklonální protilátka namířená vůči molekule PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/ kexin 9). Ve studiích II. fáze vedlo jeho podávání k signifikantnímu poklesu hodnoty LDL-cholesterolu (LDL-C); všichni léčení pacienti však užívali zároveň statiny, o kterých je známo, že zvyšují koncentrace PCSK9. Za účelem lepšího porozumění farmakokinetice a farmakodynamice alirocumabu, jakož i posouzení jeho účinnosti a bezpečnosti, bylo zapotřebí zhodnotit tento lék také v monoterapii.

Klinický program ODYSSEY zahrnuje několik studií III. fáze navržených s cílem poskytnout komplexní informace o účinnosti a bezpečnosti alirocumabu u různých podskupin pacientů a v různých klinických podmínkách.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky